Дейността на "TCHAV" е в областта на електрониката - ремонт на телевизионна, аудио и друга битова техника на територията на град София. Проектиране и изработка на нестандартна електроника.


СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ ВРЕМЕННО Е ОГРАНИЧЕНА


ПОСЕТИТЕЛ: 256668  IP: 35.172.230.21